Rerip X/Y Pokémon icons.
[pokedex-media.git] / pokemon / cries /
2011-04-18  Petr ViktorinMove pokémon media to a pokemon/ directory