Added static Emerald sprites. #73
[pokedex-media.git] / emerald /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 723 1.png
-rw-r--r-- 680 10.png
-rw-r--r-- 539 100.png
-rw-r--r-- 659 101.png
-rw-r--r-- 1135 102.png
-rw-r--r-- 1359 103.png
-rw-r--r-- 824 104.png
-rw-r--r-- 1018 105.png
-rw-r--r-- 1159 106.png
-rw-r--r-- 934 107.png
-rw-r--r-- 1034 108.png
-rw-r--r-- 906 109.png
-rw-r--r-- 569 11.png
-rw-r--r-- 1329 110.png
-rw-r--r-- 1076 111.png
-rw-r--r-- 1385 112.png
-rw-r--r-- 906 113.png
-rw-r--r-- 1042 114.png
-rw-r--r-- 1384 115.png
-rw-r--r-- 688 116.png
-rw-r--r-- 1037 117.png
-rw-r--r-- 979 118.png
-rw-r--r-- 1307 119.png
-rw-r--r-- 981 12.png
-rw-r--r-- 845 120.png
-rw-r--r-- 1135 121.png
-rw-r--r-- 1138 122.png
-rw-r--r-- 1316 123.png
-rw-r--r-- 1362 124.png
-rw-r--r-- 1270 125.png
-rw-r--r-- 1382 126.png
-rw-r--r-- 1147 127.png
-rw-r--r-- 1349 128.png
-rw-r--r-- 990 129.png
-rw-r--r-- 655 13.png
-rw-r--r-- 1594 130.png
-rw-r--r-- 1055 131.png
-rw-r--r-- 510 132.png
-rw-r--r-- 785 133.png
-rw-r--r-- 1102 134.png
-rw-r--r-- 1100 135.png
-rw-r--r-- 957 136.png
-rw-r--r-- 748 137.png
-rw-r--r-- 751 138.png
-rw-r--r-- 1081 139.png
-rw-r--r-- 621 14.png
-rw-r--r-- 619 140.png
-rw-r--r-- 1108 141.png
-rw-r--r-- 1228 142.png
-rw-r--r-- 1152 143.png
-rw-r--r-- 1377 144.png
-rw-r--r-- 1256 145.png
-rw-r--r-- 1613 146.png
-rw-r--r-- 753 147.png
-rw-r--r-- 988 148.png
-rw-r--r-- 1520 149.png
-rw-r--r-- 1181 15.png
-rw-r--r-- 1175 150.png
-rw-r--r-- 736 151.png
-rw-r--r-- 692 152.png
-rw-r--r-- 1125 153.png
-rw-r--r-- 1446 154.png
-rw-r--r-- 709 155.png
-rw-r--r-- 887 156.png
-rw-r--r-- 1121 157.png
-rw-r--r-- 787 158.png
-rw-r--r-- 993 159.png
-rw-r--r-- 909 16.png
-rw-r--r-- 1487 160.png
-rw-r--r-- 813 161.png
-rw-r--r-- 897 162.png
-rw-r--r-- 722 163.png
-rw-r--r-- 994 164.png
-rw-r--r-- 882 165.png
-rw-r--r-- 1049 166.png
-rw-r--r-- 733 167.png
-rw-r--r-- 1152 168.png
-rw-r--r-- 1044 169.png
-rw-r--r-- 966 17.png
-rw-r--r-- 805 170.png
-rw-r--r-- 989 171.png
-rw-r--r-- 606 172.png
-rw-r--r-- 557 173.png
-rw-r--r-- 532 174.png
-rw-r--r-- 537 175.png
-rw-r--r-- 742 176.png
-rw-r--r-- 548 177.png
-rw-r--r-- 830 178.png
-rw-r--r-- 810 179.png
-rw-r--r-- 1431 18.png
-rw-r--r-- 905 180.png
-rw-r--r-- 993 181.png
-rw-r--r-- 733 182.png
-rw-r--r-- 776 183.png
-rw-r--r-- 830 184.png
-rw-r--r-- 880 185.png
-rw-r--r-- 953 186.png
-rw-r--r-- 767 187.png
-rw-r--r-- 688 188.png
-rw-r--r-- 932 189.png
-rw-r--r-- 697 19.png
-rw-r--r-- 878 190.png
-rw-r--r-- 627 191.png
-rw-r--r-- 962 192.png
-rw-r--r-- 996 193.png
-rw-r--r-- 641 194.png
-rw-r--r-- 969 195.png
-rw-r--r-- 894 196.png
-rw-r--r-- 889 197.png
-rw-r--r-- 856 198.png
-rw-r--r-- 1056 199.png
-rw-r--r-- 1010 2.png
-rw-r--r-- 1036 20.png
-rw-r--r-- 820 200.png
-rw-r--r-- 1013 201-!.png
-rw-r--r-- 1050 201-?.png
-rw-r--r-- 304 201-a.png
-rw-r--r-- 316 201-b.png
-rw-r--r-- 364 201-c.png
-rw-r--r-- 321 201-d.png
-rw-r--r-- 294 201-e.png
-rw-r--r-- 333 201-f.png
-rw-r--r-- 325 201-g.png
-rw-r--r-- 394 201-h.png
-rw-r--r-- 273 201-i.png
-rw-r--r-- 300 201-j.png
-rw-r--r-- 314 201-k.png
-rw-r--r-- 285 201-l.png
-rw-r--r-- 377 201-m.png
-rw-r--r-- 344 201-n.png
-rw-r--r-- 388 201-o.png
-rw-r--r-- 280 201-p.png
-rw-r--r-- 287 201-q.png
-rw-r--r-- 278 201-r.png
-rw-r--r-- 326 201-s.png
-rw-r--r-- 283 201-t.png
-rw-r--r-- 361 201-u.png
-rw-r--r-- 324 201-v.png
-rw-r--r-- 325 201-w.png
-rw-r--r-- 305 201-x.png
-rw-r--r-- 317 201-y.png
-rw-r--r-- 284 201-z.png
-rw-r--r-- 300 201.png
-rw-r--r-- 911 202.png
-rw-r--r-- 1174 203.png
-rw-r--r-- 882 204.png
-rw-r--r-- 1099 205.png
-rw-r--r-- 854 206.png
-rw-r--r-- 1217 207.png
-rw-r--r-- 1253 208.png
-rw-r--r-- 814 209.png
-rw-r--r-- 783 21.png
-rw-r--r-- 983 210.png
-rw-r--r-- 770 211.png
-rw-r--r-- 1358 212.png
-rw-r--r-- 788 213.png
-rw-r--r-- 1118 214.png
-rw-r--r-- 969 215.png
-rw-r--r-- 693 216.png
-rw-r--r-- 1213 217.png
-rw-r--r-- 730 218.png
-rw-r--r-- 986 219.png
-rw-r--r-- 1285 22.png
-rw-r--r-- 532 220.png
-rw-r--r-- 869 221.png
-rw-r--r-- 814 222.png
-rw-r--r-- 675 223.png
-rw-r--r-- 893 224.png
-rw-r--r-- 1037 225.png
-rw-r--r-- 1276 226.png
-rw-r--r-- 1368 227.png
-rw-r--r-- 806 228.png
-rw-r--r-- 1133 229.png
-rw-r--r-- 840 23.png
-rw-r--r-- 1190 230.png
-rw-r--r-- 644 231.png
-rw-r--r-- 1196 232.png
-rw-r--r-- 749 233.png
-rw-r--r-- 1186 234.png
-rw-r--r-- 1028 235.png
-rw-r--r-- 756 236.png
-rw-r--r-- 1030 237.png
-rw-r--r-- 688 238.png
-rw-r--r-- 887 239.png
-rw-r--r-- 1175 24.png
-rw-r--r-- 726 240.png
-rw-r--r-- 1062 241.png
-rw-r--r-- 1112 242.png
-rw-r--r-- 1531 243.png
-rw-r--r-- 1742 244.png
-rw-r--r-- 1525 245.png
-rw-r--r-- 684 246.png
-rw-r--r-- 818 247.png
-rw-r--r-- 1490 248.png
-rw-r--r-- 1305 249.png
-rw-r--r-- 807 25.png
-rw-r--r-- 1763 250.png
-rw-r--r-- 715 251.png
-rw-r--r-- 882 252.png
-rw-r--r-- 1308 253.png
-rw-r--r-- 1464 254.png
-rw-r--r-- 733 255.png
-rw-r--r-- 1145 256.png
-rw-r--r-- 1335 257.png
-rw-r--r-- 750 258.png
-rw-r--r-- 995 259.png
-rw-r--r-- 1137 26.png
-rw-r--r-- 1507 260.png
-rw-r--r-- 829 261.png
-rw-r--r-- 1201 262.png
-rw-r--r-- 1087 263.png
-rw-r--r-- 931 264.png
-rw-r--r-- 718 265.png
-rw-r--r-- 726 266.png
-rw-r--r-- 929 267.png
-rw-r--r-- 687 268.png
-rw-r--r-- 954 269.png
-rw-r--r-- 825 27.png
-rw-r--r-- 682 270.png
-rw-r--r-- 843 271.png
-rw-r--r-- 1333 272.png
-rw-r--r-- 672 273.png
-rw-r--r-- 836 274.png
-rw-r--r-- 1299 275.png
-rw-r--r-- 713 276.png
-rw-r--r-- 1095 277.png
-rw-r--r-- 662 278.png
-rw-r--r-- 1025 279.png
-rw-r--r-- 1134 28.png
-rw-r--r-- 597 280.png
-rw-r--r-- 850 281.png
-rw-r--r-- 1036 282.png
-rw-r--r-- 583 283.png
-rw-r--r-- 1012 284.png
-rw-r--r-- 665 285.png
-rw-r--r-- 1134 286.png
-rw-r--r-- 822 287.png
-rw-r--r-- 1197 288.png
-rw-r--r-- 1362 289.png
-rw-r--r-- 728 29.png
-rw-r--r-- 804 290.png
-rw-r--r-- 999 291.png
-rw-r--r-- 882 292.png
-rw-r--r-- 703 293.png
-rw-r--r-- 1251 294.png
-rw-r--r-- 1516 295.png
-rw-r--r-- 855 296.png
-rw-r--r-- 1317 297.png
-rw-r--r-- 815 298.png
-rw-r--r-- 762 299.png
-rw-r--r-- 1556 3.png
-rw-r--r-- 935 30.png
-rw-r--r-- 892 300.png
-rw-r--r-- 1042 301.png
-rw-r--r-- 858 302.png
-rw-r--r-- 1033 303.png
-rw-r--r-- 526 304.png
-rw-r--r-- 1090 305.png
-rw-r--r-- 1549 306.png
-rw-r--r-- 763 307.png
-rw-r--r-- 964 308.png
-rw-r--r-- 701 309.png
-rw-r--r-- 1260 31.png
-rw-r--r-- 937 310.png
-rw-r--r-- 737 311.png
-rw-r--r-- 695 312.png
-rw-r--r-- 1039 313.png
-rw-r--r-- 1006 314.png
-rw-r--r-- 996 315.png
-rw-r--r-- 577 316.png
-rw-r--r-- 878 317.png
-rw-r--r-- 941 318.png
-rw-r--r-- 1026 319.png
-rw-r--r-- 792 32.png
-rw-r--r-- 808 320.png
-rw-r--r-- 1003 321.png
-rw-r--r-- 783 322.png
-rw-r--r-- 1113 323.png
-rw-r--r-- 1273 324.png
-rw-r--r-- 662 325.png
-rw-r--r-- 1111 326.png
-rw-r--r-- 609 327.png
-rw-r--r-- 597 328.png
-rw-r--r-- 948 329.png
-rw-r--r-- 1035 33.png
-rw-r--r-- 1410 330.png
-rw-r--r-- 925 331.png
-rw-r--r-- 1235 332.png
-rw-r--r-- 788 333.png
-rw-r--r-- 1072 334.png
-rw-r--r-- 1170 335.png
-rw-r--r-- 1180 336.png
-rw-r--r-- 893 337.png
-rw-r--r-- 1282 338.png
-rw-r--r-- 795 339.png
-rw-r--r-- 1386 34.png
-rw-r--r-- 972 340.png
-rw-r--r-- 977 341.png
-rw-r--r-- 1384 342.png
-rw-r--r-- 554 343.png
-rw-r--r-- 1013 344.png
-rw-r--r-- 924 345.png
-rw-r--r-- 1165 346.png
-rw-r--r-- 942 347.png
-rw-r--r-- 1575 348.png
-rw-r--r-- 745 349.png
-rw-r--r-- 745 35.png
-rw-r--r-- 1281 350.png
-rw-r--r-- 690 351-hail.png
-rw-r--r-- 485 351-rain.png
-rw-r--r-- 582 351-sun.png
-rw-r--r-- 1075 351.png
-rw-r--r-- 1036 352.png
-rw-r--r-- 588 353.png
-rw-r--r-- 776 354.png
-rw-r--r-- 791 355.png
-rw-r--r-- 1020 356.png
-rw-r--r-- 1554 357.png
-rw-r--r-- 648 358.png
-rw-r--r-- 1204 359.png
-rw-r--r-- 897 36.png
-rw-r--r-- 724 360.png
-rw-r--r-- 770 361.png
-rw-r--r-- 1063 362.png
-rw-r--r-- 709 363.png
-rw-r--r-- 979 364.png
-rw-r--r-- 1325 365.png
-rw-r--r-- 837 366.png
-rw-r--r-- 1105 367.png
-rw-r--r-- 873 368.png
-rw-r--r-- 1008 369.png
-rw-r--r-- 966 37.png
-rw-r--r-- 452 370.png
-rw-r--r-- 711 371.png
-rw-r--r-- 836 372.png
-rw-r--r-- 1222 373.png
-rw-r--r-- 687 374.png
-rw-r--r-- 1229 375.png
-rw-r--r-- 1227 376.png
-rw-r--r-- 1293 377.png
-rw-r--r-- 1178 378.png
-rw-r--r-- 1230 379.png
-rw-r--r-- 1165 38.png
-rw-r--r-- 1171 380.png
-rw-r--r-- 1270 381.png
-rw-r--r-- 1298 382.png
-rw-r--r-- 1706 383.png
-rw-r--r-- 1413 384.png
-rw-r--r-- 863 385.png
-rw-r--r-- 1143 386-speed.png
-rw-r--r-- 699 39.png
-rw-r--r-- 799 4.png
-rw-r--r-- 972 40.png
-rw-r--r-- 831 41.png
-rw-r--r-- 1019 42.png
-rw-r--r-- 619 43.png
-rw-r--r-- 963 44.png
-rw-r--r-- 988 45.png
-rw-r--r-- 719 46.png
-rw-r--r-- 981 47.png
-rw-r--r-- 979 48.png
-rw-r--r-- 1307 49.png
-rw-r--r-- 1044 5.png
-rw-r--r-- 575 50.png
-rw-r--r-- 822 51.png
-rw-r--r-- 882 52.png
-rw-r--r-- 1061 53.png
-rw-r--r-- 786 54.png
-rw-r--r-- 1155 55.png
-rw-r--r-- 942 56.png
-rw-r--r-- 1086 57.png
-rw-r--r-- 979 58.png
-rw-r--r-- 1508 59.png
-rw-r--r-- 1491 6.png
-rw-r--r-- 700 60.png
-rw-r--r-- 971 61.png
-rw-r--r-- 989 62.png
-rw-r--r-- 821 63.png
-rw-r--r-- 1287 64.png
-rw-r--r-- 1148 65.png
-rw-r--r-- 744 66.png
-rw-r--r-- 1078 67.png
-rw-r--r-- 1494 68.png
-rw-r--r-- 727 69.png
-rw-r--r-- 819 7.png
-rw-r--r-- 872 70.png
-rw-r--r-- 1156 71.png
-rw-r--r-- 765 72.png
-rw-r--r-- 1278 73.png
-rw-r--r-- 674 74.png
-rw-r--r-- 1137 75.png
-rw-r--r-- 1218 76.png
-rw-r--r-- 1113 77.png
-rw-r--r-- 1309 78.png
-rw-r--r-- 829 79.png
-rw-r--r-- 1061 8.png
-rw-r--r-- 1326 80.png
-rw-r--r-- 565 81.png
-rw-r--r-- 1168 82.png
-rw-r--r-- 961 83.png
-rw-r--r-- 1007 84.png
-rw-r--r-- 1465 85.png
-rw-r--r-- 900 86.png
-rw-r--r-- 1006 87.png
-rw-r--r-- 878 88.png
-rw-r--r-- 1159 89.png
-rw-r--r-- 1422 9.png
-rw-r--r-- 658 90.png
-rw-r--r-- 1164 91.png
-rw-r--r-- 997 92.png
-rw-r--r-- 1101 93.png
-rw-r--r-- 1008 94.png
-rw-r--r-- 1203 95.png
-rw-r--r-- 959 96.png
-rw-r--r-- 1145 97.png
-rw-r--r-- 800 98.png
-rw-r--r-- 1452 99.png
drwxr-xr-x - frame2
drwxr-xr-x - shiny